O nás

banner_small_no_tenis
banner_small2
banner_small1

O nás – kdo jsme a čím se zabýváme?

Tělovýchovná jednota (TJ) Slavoj Český Těšín, z.s. je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V TJ se dobrovolně sdružují oddíly a zájmové skupiny.

Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1928 pod názvem SK Český Těšín.TJ Slavoj se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Českém Těšíně a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složena ze zástupců všech sdružených oddílů. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Na hospodaření TJ dohlíží revizní komise, která jednou ročně podává zprávu výkonnému výboru.

Členem Tělovýchovné jednoty se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů.

Největší finanční podporu Tělovýchovné jednotě Slavoj věnuje Město Český Těšín, čímž nám pomáhá zabezpečit činnost dvanácti oddílů českotěšínského sportu.

Pravidelná činnost Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Těšín je podpořena také Moravskoslezským krajem , Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a firmou Smolo, a.s.

logo - MSK

Nejnovější aktuality