Dla kogo / pro koho: przedszkolaków / předškoláky

Kiedy / kdy:  sobota

Pierwsze zajȩcia / první trénink:            21. 1. 2017

Gdzie / Kde: šachová klubovna, Svojsíkova 833 (modrý pavilon u Zimního stadionu)

Cena:  Składka członkowska / členské příspěvky: 500 Kč za rok kalendarzowy (kalendářní rok)

Kontakt:     Renata Mitura, mobil: 721 625 006