Valná hromada TJ Slavoj Český Těšín

Valná hromada TJ Slavoj Český Těšín z.s. se koná v pondělí 19. listopadu 2018 v 18.00 hod. v aule Gymnázia Český Těšín, Frýdecká 689/30, Český Těšín.

Prezentace delegátů jednotlivých oddílů bude od 17.30 hodin do 17.55 hodin.

Valná hromada – pozvánka

4.místo na MČR čtyřčlenných družstev v šachu

Šachisté Slavoje Č.Těšín se ve dnech 12 – 15.7. zúčastnili v Pardubicích otevřeného Mistrovství ČESKÉ REPUBLIKY čtyřčlenných družstev v šachu .V turnaji startovalo 121 družstev z České republiky ,Německa Polska , Ruska ,Slovenska, Rakouska a Ukrajiny.

V turnaji zvítězilo družstva SK Polabiny Pardubice. Naše družstvo skončilo na skvělém 4. místě!!!

Družstvo hrálo ve složení Jakub Szotkowski ,Magdaléna Miturová ,Marek Kawulok ,Ernest Gibiec ,Václav Mitura.

„Ledecká z Těšína!!“, „zázrak nad Olzou!?“nebo „Těšínská šachová pohádka??“

Takové titulky se v hlavě musí honit každému, kdo si přečte o neskutečné historii vzestupu  šachového družstva Slavoje Český Těšín. Ano, vždyť během 7-mi sezón postoupil 5x a to z okresního přeboru až do nejvyšší soutěže extraligy. Jak říká s nadsázkou Karel Mitura: „Nejtěžší bylo postoupit z okresního přeboru, pak už to šlo samo!“ „V historii města Českého Těšína je to nejspíše první postup sportovního oddílu do nejvyšší soutěže“, vzpomíná Václav Mitura, „v roce 1953 po něm šahali těšínští fotbalisté, ale nepřešli přes Liberec, nám se to podařilo!“

Všechno to tedy začalo v sezóně 2011/2012 postupem z okresního přeboru, následoval dvouletý pobyt v krajské soutěži, potom krajský přebor, postup do druhé ligy a z ní do první „až napodruhé“ a hned, jako ve vesmírné raketě, i postup z I.ligy do extraligy a to dokonce už před posledním kolem. Pisatel těchto řádků sleduje tuto spanilou jízdu od sezóny 2014/2015 jako aktivní hráč. „S každým postupem do vyšší soutěže byl strach, abychom se v ní udrželi, ale já jsem zavelel, že nebudeme padat dolů, ale nahoru! A tak se i stalo“, dojímá se Ladislav Langner, „bylo to takové porušení fyzikálních zákonů, prostě srdcerváčství “.

A kde se to srdíčko v oddíle vzalo? Začalo to právě někdy kolem roku 2010, kdy do oddílu přišla rodina Miturových a Marek Kawulok, měli pokoru a vizi, začalo se trénovat s mládeží a krom klubového života začala být patrná snaha na sobě pracovat. To přineslo ovoce v dalších letech. „Ale že bude ten start vzhůru až tak kolmý, o tom se nikomu nemohlo ani snít“, vzpomíná Marek Kawulok.

Raketový vzestup se zastaví až po letošní sezóně, jednoduše proto, že výše už to nelze, dostali jsme se do šachového nebe, jsme v extralize! Zde hrají prakticky již samí profesionálové a naši mladí hráči budou mít možnost si zahrát s hráči světové třídy, vždy česká jednička David Navara hájí až čtvrtou desku Nového Boru, mimo jiné vítěze evropského poháru. Extraligu hraje 12 mužstev po osmi hráčích, z velké části to jsou cizinci a profesionálové. Pro dokreslení čtenářům je extraliga taková soutěž, kde se hráči živí prakticky jen hraním šachů (to opravdu lze a celkem slušně). Rozpočet našeho oddílu je proti těmto Goliášům směšný, ale opět do toho půjdeme s celým srdcem. Letošní postup jsme vybojovali v této sestravě podle desek: 1. mezinárodní mistr Ladislav Langner, 2. Molenda Marcin (výjimečný individuální výsledek), 3. Mrázek Lumír, 4. Mroziak Maciej, 5. Wiewiora Eneasz, 6. Miturová Magda, 7. Kawulok Marek, 8. Gibiec Ernest a dále Mitura Václav, Raszka Janusz, Igor Stonawski a Karel Mitura. „Tuto sestavu ponecháme a do extraligy pravděpodobně nebudeme posilovat žádným velmistrem“, říká kapitán Václav Mitura, „ať si extraligu zahrají ti, kteří si ji vybojovali!“.

 

28.3.2018 v ČeskémTěšíně, Ladislav Langner

Českotěšínská Karin Kenická získala titul mistryně České republiky žaček v krasobruslení!

Českotěšínská Karin Kenická získala titul mistryně České republiky žaček v krasobruslení!

Ania Hernik 2. vícemistryně Polska

Velmi úspěšné dva týdny mají za sebou českotěšínské krasobruslařky.

Ve dnech 10.-11. 3. 2018 se konalo v Orlové mistrovství republiky v krasobruslení.

Karin Kenické po životní sezoně, kdy vyhrála několik pohárových závodů Českého krasobruslařského svazu, zúročila svou formu i na MČR. Ve velmi silné konkurenci z celé České republiky získala po zásluze zlatou medaili. Dařilo se i ostatním krasobruslařkám TJ Slavoj Český Těšín. Ania Hernik vybojovala 8.místo,Nella Kopećové 17. a Julia Kwiek 18.místo.

O týden později 15. 3. -16. 3. 2018 se Ania Hernik zúčastnila mistrovství Polska a skvělým výkonem obsadila 3. místo. Mistrovství se zúčastnila i Julia Kwiek a 8. místem potvrdila, že sezona českotěšínského klubu bude úspěšná.

Trenéři krasobruslařského oddílu Lukáš Rakowski a Michal Matloch znovu ukázali, že to s mladými krasobruslaři opravdu umí, vždyť po jejich příchodu do Českého Těšína se těšínští krasobruslaři radují již ze tří zlatých, dvou stříbrných a tří bronzových medailí z mistrovství České republiky a Polska.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TO TJ SLAVOJ konané 31.1.2018

ZÁPIS
ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TO TJ SLAVOJ
Č. TĚŠÍN
Český Těšín, 31. leden 2018; Klubovna TO

PŘÍTOMNÍ Podle prezenční listiny.
PROGRAM 1. Zahájení zasedání volební členské schůze
2. Schválení programu volební členské schůze
3. Schválení pracovních komisí – mandátová, návrhová, volební
4. Zpráva o činnosti TO za rok 2017
5. Zpráva o hospodaření TO za rok 2017
6. Zpráva revizní komise
7. Zpráva mandátové komise
8. Diskuse
9. Volba nového výboru
10. Výsledky hlasování
11. Zvolení revizní komise
12. Plán práce na rok 2018
13. Návrh rozpočtu 2018
14. Zpráva návrhové komise
15. Schválení usnesení VČS TO
16. Ukončení zasedání volební členské schůze

1. Zahájení zasedání VČS – zasedání zahájil člen výboru/předseda TO Jakub Rašík, přivítal všechny přítomné a hosty JUDr. Muroně a předsedu okresního svazu tenisu p. Vlka.

2. Schválení programu VČS – Návrh programu VČS přednesl Jakub Rašík. Program byl schválen. Návrh Miloše Rusnioka k bodu 8 – na rozšíření počtu členů výboru TO na 7 – neprošel.

3. Schválení pracovních komisí – mandátová, návrhová, volební – Za členy mandátové komise byli zvoleni: Eva Fajová, Karel Bolek, Radek Lipina.
Za členy návrhové komise byli zvoleni: Miloš Vavrys, Zdeněk Blinka, Alena Dudová. Za členy volební komise byli zvoleni: Robert Bojda, Jiří Černý, Marek Duda.

4. Zpráva o činnosti TO za rok 2017 – informaci o činnosti TO za rok 2017 přednesla členka výboru TO Dáša Szturcová.

5. Zpráva o hospodaření TO za rok 2017 – zprávu o hospodaření TO za rok 2017 přednesl člen revizní komise Robert Bojda.

6. Zpráva revizní komise – Robert Bojda informoval, že revizní komise nenašla žádné nesrovnalosti v účetnictví TO.

7. Zpráva mandátové komise – předsedkyně komise Eva Fajová konstatovala, že VČS je usnášení schopná; přítomná je nadpoloviční většina členů (66). Na schválení návrhu VH je zapotřebí 34 hlasů.

8. Diskuse –
p. Vlk – Kladně zhodnotil činnost dosavadního výboru TO; vyzvedl práci J. Rašíka.
B. Muroň – Oživil vzpomínky na počátky tenisového dění v Českém Těšíně.
R. Banáš – Za provoz bufetu sdělil, že prodej pro nečleny TO nebude počínaje sezónou 2018 možný.
P. Lipina – Navrhl změnit dosavadní systém tréninku dětí včetně finanční odměny trenéra

9. Volba nového výboru – Předseda volební komise Jiří Černý zahájil volby a vyzval jednotlivé kandidáty (10), aby přednesli svou vizi a důvod proč kandidují do nového výboru TO. Kandidáti se vyjádřili ve smyslu pomoci mládežnickému tenisu, při organizování tenisových soutěží, většího zprůhlednění financování hospodaření včetně odměňování trenérů a zavedení určitého kompromisu mezi amatérským a závodním tenisem.
S příspěvkem k vizím kandidátů vystoupil místopředseda TJ Slavoj Český Těšín – Ivan Makaj; sdělil, že je třeba podporovat víc mládež, zvýšit roční poplatky aktivních členů a snažit se získat další sponzory. Následně se rovněž o nutnou podporu mládeže ve sportu všeobecně zasadil pan Vlk. Zdeněk Blinka připomněl velké zásluhy o rozvoj tenisu v Č. Těšíně zesnulého bývalého předsedy TJ Slavoj a TO – Jiřího Pavlíka.

10. Výsledky hlasování –
Výsledky prvního kola voleb: Wojtyla Pavel 52 hlasů, Košut René 48, Banáš Radek 43, Rašík Jakub 38, Szturcová Dagmar 30, Lipina Radek 15, Zamazal Petr 25, Lipina Petr 25, Hota Karel 7, Rusniok Miloš 16.
Volební komise konstatovala, že Wojtyla Pavel, Košut René, Banáš Radek a Rašík Jakub byli právoplatně zvoleni za členy nového výboru TO. Pátý kandidát v pořadí nedosáhl nadpoloviční většiny hlasů, proto volební komise vyhlásila druhé kolo pro doplnění stanoveného počtu (5) členů výboru.
Výsledky druhého kola voleb: Szturcová Dagmar 25 hlasů, Rusniok Miloš 2, Lipina Radek 15, Zamazal Petr 13, Lipina Petr 6, Hota Karel 0,
Volební komise konstatovala, že Szturcová Dagmar byla ve druhém kole voleb právoplatně zvolena do nového výboru.

11. Po ukončení voleb do výboru, byl Jakubem Rašíkem vznesen návrh na volbu revizní komise pro rok 2018-2019. Byli navrženi: Vladislav Martynek, Zdeněk Blinka, Robert Bojda.
VČS tyto členy revizní komise pro rok 2018-2019 jednomyslně schválila. (*Poznámka: Tento bod nebyl zařazen do Programu zasedání VČS; byl zařazen dodatečně a se schválením VČS.)
12. Plán práce na rok 2018 – Jakub Rašík v plánu činnosti na rok 2018 naznačil záměr dosavadního výboru uspořádat Memoriál J. Pavlíka v kategorii dětí/žactva. (V dohledné době proběhne výběr vhodného turnaje za tímto účelem.) Požádal rovněž přítomné členy o podporu ve věci organizace a pořádání tradičních turnajů v závodním tenise mládeže i amatérů/dospělých.
13. Návrh rozpočtu 2018 – Kooptovaný člen do revizní komise, Robert Bojda, seznámil plénum s výší finanční částky na BÚ, která je 448.000 kč.
V rozpočtu TO na rok 2018/2019 se počítá s finančními prostředky ve výši 440.000 kč. S ohledem na oslavy 90. výročí založení tenisu v Č. Těšíně, stoupnou nároky na rozpočtové výdaje.
14. Zpráva návrhové komise – Návrhová komise předložila členům TO návrh znění jednotlivých usnesení, které zaznamenala v průběhu zasedání VČS.
15. Schválení usnesení VČS tenisového oddílu – VČS schválila jednotlivé body usnesení jako celek.
16. Ukončení zasedání VČS – Staronový člen tenisového výboru René Košut poděkoval odstupujícímu členu výboru Petru Zamazalovi za jeho obětavou činnost. Na dotaz z pléna, jak to bude v budoucnu s webovými stránkami tenisu, odpověděl Ivan Makaj, že existují oficiální stránky TJ Slavoj, kde jsou zároveň uvedeny i ostatní oddíly Slavoje; Dáša Szturcová bude za účelem zkvalitnění stávajících stránek (www.tenis.tjslavojct.cz) iniciovat schůzku s administrátorem amatérského webu (www.tenistesin.cz) – Vlastimilem Alexou, aby se tato doposud nevyřešená otázka vyřešila.
Předseda tenisového oddílu v zastoupení, Jakub Rašík, poděkoval všem přítomným členům za aktivní přístup a zasedání ukončil.

Po ukončení VČS se sešel nový výbor oddílu, kde si mezi sebou zvolil předsedu Jakuba Rašíka na dvouleté období..
Zapsal: Miloslav Vavrys Ověřil: Jakub Rašík