Valná hromada TJ Slavoj 8.12.2014

Valná hromada TJ Slavoj Český Těšín proběhla v pondělí 24. listopadu 2014, kde si delegáti z jednotlivých oddílů vyslechli zprávu o činnosti TJ Slavoj za uplynulé volební období, kterou přednesl předseda Vilém Rusnok. Pak paní Koždoňová přítomné seznámila s hospodařením TJ od poslední valné hromady, která se konala 16.12.2010 a také si vyslechli zprávu revizní komise. Po vyjádření mandátové komise, že valná hromada je usnášeníschopná,  následovaly volby nového výkonného výboru a revizní komise. V závěru valné hromady bylo poděkováno odstupujícímu předsedovi panu Rusnokovi za dlouholetou práci ve vedení TJ a rovněž bylo poděkováno vedení  Města Český Těšín za finanční podporu TJ Slavoj.

V pondělí 8. prosince zasedli ke své první ustavující schůzi po valné hromadě členové výkonného výboru, na němž byli zvoleni předseda a místopředseda TJ Slavoj pro volební období 2014 – 2018.

Výkonný výbor

Ing. Tomáš Fukala, Mgr. Pavel Hulva, Ing.Ondřej Husar, Miluše Kaletová, Jiří Klein, Mgr. Ivan Makaj, Milan Mirowski, Romana Mjartanová, Jiří Pavlík, Mgr. David Rucki, Vratislav Sokol, PaedDr. Petr Šářec

 

Vedení TJ Slavoj  

předseda: Jiří Pavlík
místopředseda: Ing. Tomáš Fukala